تولید - محصول

  • Uv fluorescent pigment for anti-falsification printing

    رنگدانه فلورسنت UV برای چاپ ضد جعل

    خود رنگدانه فلورسنت UVبی رنگ است ، و پس از جذب انرژی نور ماورا بنفش (uv-365nm یا uv-254nm) ، به سرعت انرژی آزاد می کند و یک اثر روشن فلورسنت رنگ را نشان می دهد. وقتی منبع نور برداشته شد ، بلافاصله متوقف شده و به حالت نامرئی اولیه برمی گردد.